Strategiska upphandlingar, vecka 22

Varannan vecka väljer vi ut de viktigaste upphandlingarna. Det är stora upphandlingar eller upphandlingar från tongivande myndigheter.

  • Benförankrade hörapparater, Region Skåne, Koncerninköp, Kristianstad
  • Ekonomisystem, Malmö stad, Malmö
  • Slamhämtning avloppsreningsverket, Alingsås kommun, Alingsås
  • Taxitjänster, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm
  • Ticket Vending Machine 2015, Västtrafik AB, Göteborg
  • Upphandling av elevresor, Birgittaskolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Härnösand
  • Ambulanser med en totalvikt av högst 3500 kg, Landstinget Dalarna, Falun
  • Revisionstjänster, Alvesta kommun, Alvesta